2016-10-05-07-47-14-330
نوشته شده توسط admin

تاریخچه فعالیت شرکت

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت ریسندگی خاور (سهامی عام) ازسال ۱۳۵۵ فعالیت خود را تحت پوشش گروه صنعتی خاور (ایران خودرو دیزل فعلی)آغاز کرده وبا شماره ۱۸۰۲در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان رشت به ثبت رسیده است.در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۱ کلیه سهام  این شرکت به بانک صنعت و معدن انتقال و در تاریخ ۸/۰۶/۱۳۷۸نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت .مراتب در اداره ثبت  شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت گردیده است.

ادامه مطلب