20161019_085500

جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۲۸ مهر ۱۳۹۵
  • دسته بندی نخ

توضیحات